SKP Oulun piiri: Työttömät tarvitsevat työtä

Niin sanotusta aktiivimallista käyty keskustelu on lähtenyt jo alunpitäenkin täysin väärille raiteille. Työttömyyden perussyyksi esitellään työttömien haluttomuutta tehdä työtä vaikka numeroiden valossa tarkasteltuna ongelma on siinä että tästä maasta puuttuu satojatuhansia työpaikkoja. Päivärahojen leikkaaminen ei tätä perusongelmaa poista, eikä edes pienennä koska se leikkaa koko painollaan tuotannon vastapainoksi tarvittavaa kulutuskysyntää.

Vaikka työttömyys on kapitalismille luonteenomainen ongelma ei sen selättäminen ole kuitenkaan mahdotonta kapitalismin puitteissakaan. Tarvitaan vain politiikkaa joka toteuttaa finassipääoman etujen sijaan koko kansan eduista lähtevää politiikkaa. Kysymys on vain tahdosta, ei mistään muusta.

Nyt tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä ainakin kolmella suunnalla:

1. Siirtyminen 6 tunnin työpäivään ansiotasoa alentamatta.

8 tunnin työpäivä otettiin keskeiseksi tavoitteeksi vanhan Työväenpuolueen Forssan kokouksessa vuonna 1903 ja tavoite saavutettiin 1917. Se tehtiin ansiotasoa alentamatta. Tieteellis-teknisen kehityksen myötä uusi työajanlyhennys olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten.
2. Julkisen sektorin vakanssien määrä on nostettava takaisin tarpeen määräämälle tasolle.

Tämä koskee erityisesti hoiva-aloja ja terveydenhuoltoa, työelämästä syrjäytettyjen nuorten aitoa aktivoimista ja pahasti laiminlyötyä vanhusten hoitoa.

3. Julkisen sektorin on ryhdyttävä harjoittamaan itse liiketaloudellista toimintaa jotta kaikelle järkevälle työlle löytyisi tekijät.

Tarvittaessa julkista liiketaloutta on tuettava julkisin varoin tyystin piittaamatta Euroopan Unionin määräyksistä. Tässä on syytä huomata se että yksityisillä yrityksillä on aivan sama oikeus kuin julkisella sektorillakin kantaa yhteiskuntavastuuta ja kattaa liiketoiminnan tappioita omilla varoillaan. Kukaan ei sitä kiellä.

SKP:n Oulun piirijärjestö

Advertisement